معرفی معرفی

کتابخانه دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان در سال 1374 همزمان با تاسیس دانشکده فعالیت خود را آغاز نموده است، و در مهرماه سال جاری (1390) همزمان با انتقال دانشکده، کتابخانه نیز به مکان جدید منتقل گردید و هم اکنون در طبقه دوم دانشکده معماری و هنر واقع است. مجموعه کتابخانه شامل کتب فارسی و لاتین، نشریات ادواری، پایان نامه ها و بخش مرجع در زمینه های اصلی هنر، معماری، صنایع دستی، پژوهش هنر و هنر اسلامی می باشد.

این کتابخانه به ارائه خدمات به دانشجویان دانشکده معماری و هنر و همچنین دانشجویان دیگر دانشکده های دانشگاه کاشان به عنوان عضو رسمی می پردازد. دانشجویان ارشد و دکتری دیگر دانشگاه های دولتی و یا محققان فقط با ارائه معرفی نامه و کارت دانشجویی یا کارت شناسایی معتبر مجاز به استفاده موقت از کتابخانه می باشند و این افراد امکان به امانت بردن مدارک را ندارند.
سیستم نرم افزاری کتابخانه، برای مشاهده و جستجوی فهرست کتب و نشریات، پارس آذرخش می باشد، رده بندی کتابخانه دیویی و سیستم کتابخانه باز می باشد.

کتابخانه دانشکده دارای حدود 15000 عنوان کتاب فارسی، 3000 عنوان کتاب به زبان لاتین، 50 عنوان نشریه ادواری و 300 عنوان پایان نامه دانشجویی می باشد و بجز کتابهای مرجع، امکان به امانت گرفتن کتب وجود دارد. فضای کتابخانه در حال حاضر 120 مترمربع و تعداد پرسنل آن 4 نفر می باشد.