مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ث‍روت‍م‍ن‍دت‍ری‍ن‌ م‍رد ب‍اب‍ل‌
پدیدآور : ک‍لاس‍ون‌، ج‍ورج‌ س‍م‍ی‍وئ‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۵۰۸۵
رده دیویی : ‭۸۱۳‬/‭۵۲‬/‭‌ک۶۱۸‌ث‬
موضوع : اخ‍لاق‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار/ث‍روت‌- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌/ت‍م‍دن‌ آش‍وری‌ و ب‍اب‍ل‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۷۷۷۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌