مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌ از اف‍س‍ان‍ه‌ ت‍ا واق‍ع‍ی‍ت‌
پدیدآور : ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۳۰۶
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ه۴۴۷/‌س‌ک‬
موضوع : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۳۰ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۵۳۸۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۸۲۲۲۷ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌