مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍اب‍ره‍ن‍ه‌ در ن‍ی‍زار
پدیدآور : م‍ح‍م‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۲۵۲
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌م۳۳۷‌پ‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۹۴۸۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌