مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍اب‍ر و م‍ع‍اص‍ری‍ن‌ او
پدیدآور : زم‍ان‍وف‌، ع‍ب‍اس‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۱۹۵
رده دیویی : ‭۸۹۴‬/‭۳۶۱‬/‭ط۲۷۱/‌سز‬
موضوع : طاه‍رزاده‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر "ص‍اب‍ر"، ۱۳۲۹ - ۱۲۷۸ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/ش‍ع‍ر ت‍رک‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۵۳۴۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۵۶۹۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌