مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌
پدیدآور : م‍ون‍ت‍ی‌، ون‍س‍ان‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۰۵۶
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ه۴۴۷/‌س‌م‬
موضوع : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۳۳۰-۱۲۸۱ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۷۵۱۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌