مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ه‍ارم‍ون‍ی‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌
پدیدآور : پ‍رس‍ی‌ ک‍ت‍ی‌، وی‍ن‍س‍ن‍ت‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۵۱۷۷
رده دیویی : ‭۷۸۱‬/‭۲۵‬/‭‌پ۳۵۱‌ه‬
موضوع : ه‍ارم‍ون‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۵۸۴۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌