مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : پ‍ات‍ری‍س‌ ل‍وم‍وم‍ب‍ا
پدیدآور : ون‍ه‌، ج‍ان‌ ف‍ران‍ک‍و
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۳۵۲
رده دیویی : ‭۹۶۷‬/‭۵۱۰۳۰۹۲۴‬/‭و۸۱۱‌پ‬
موضوع : ل‍وم‍وم‍ب‍ا، پ‍ات‍ری‍س‌،۱۹۶۱-۱۹۲۵ /زئ‍ی‍ر- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۸۹۴۸ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌