مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍اب‍ا س‍رگ‍ئ‍ی‌
پدیدآور : ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۶۲۴۸
رده دیویی : ‭۸۹۱‬/‭۷۳۳‬/‭‌ت۸۶۶‌ب‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۴۰۹۹ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۷۵۰۴۹ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌