مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌ و ژاپ‍ن‍ی‌ه‍ا
پدیدآور : م‍ه‍ری‍ن‌، م‍ه‍رداد
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۸۲۳۹
رده دیویی : ‭۹۵۲‬/‭‌م۸۸۷ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌/ژاپ‍ن‌- ت‍اری‍خ‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۰۹۵۵ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌