مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌ ک‍ش‍ور ش‍م‍اره‌ ۱
پدیدآور : وگ‍ل‌، ازرا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۲۹۰۹
رده دیویی : ‭۹۵۲‬/‭۰۴‬/‭و۶۹۶ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌-۱۹۴۵ /ژاپ‍ن‌- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-۱۹۴۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۷۶۱۸ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌