مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاک‌ دری‍دا و م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‌ ح‍ض‍ور
پدیدآور : ض‍ی‍م‍ران‌، م‍ح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۳۵۰۶
رده دیویی : ‭۱۹۴‬/‭د۵۱۹/‌س‌ض‬
موضوع : دری‍دا، ژاک‌،۱۹۳۰- ،seuqcaJ ,adirreD
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۰۵۶۷ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌