مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍اب‍اطاه‍رن‍ام‍ه‌( ه‍ف‍ده‌ گ‍ف‍ت‍ار و گ‍زی‍ن‍ه‌ اش‍ع‍ار)
پدیدآور : اذک‍ائ‍ی‌، پ‍روی‍ز
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۳۷
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۲۲‬/‭‌ب۱۱۴/‌س‌ف‍لا‬
موضوع : ب‍اب‍اطاه‍ر، ق‍رن‌ ۵ ق‌.- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌ ۵ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۱۳۴۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌