مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ب‍ا آی‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ا دوئ‍ل‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ی‍م‌ :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر
پدیدآور : ان‍ص‍اری‌ زاده‌، ص‍درال‍دی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۸۴۶۹
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌ف‍لا۸۸۶‌ب‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۳۸۰۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌