مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاک‌ لاک‍ان‌
پدیدآور : ه‍وم‍ر، ش‍ون‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۷۷۲۷
رده دیویی : ‭۱۵۰‬/‭۱۹۵۲‬/‭‌ل۵۵۹،/‌ن‌ه‬
موضوع : ل‍ک‍ان‌، ژاک‌، ۱۹۰۱ - ۱۹۸۱ م‌/روان‍ک‍اوی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۰۸۲۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌