مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ه‍اش‍م‍ی‌ ب‍دون‌ روت‍وش‌ :پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌
پدیدآور : ات‍ف‍اق‌ ف‍ر، ف‍رش‍ت‍ه‌ ال‍س‍ادات‌
تاریخ انتشار : ۱۳۸۷
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۹۱۶۱
رده دیویی : ‭۹۵۵‬/‭۰۹۸۱‬/‭‌ه۲۷۳،/‌ن‌ف‍لا‌ت‬
موضوع : ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۱۳ - - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۹۵۵۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌