مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍اح‍ب‌ب‍ن‌ع‍ب‍اد وزی‍ر دی‍ن‌پ‍رور
پدیدآور : ب‍اب‍ائ‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۸۹
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۹۹۸‬/‭‌ص۱۵۶/‌س‌ب‬
موضوع : ص‍اح‍ب‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اد،۳۸۵-۳۲۶ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۰۳۸۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌