مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍اح‍ب‌ ح‍واه‍ر
پدیدآور : اس‍لام‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۹۰
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۹۹۸‬/‭‌ص۱۵۸/‌س‌ف‍لا‬
موضوع : ص‍اح‍ب‌ ج‍واه‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ب‍اق‍ر،۱۲۰۰؟-۱۲۶۶ق‌.
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۰۳۸۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌