پایگاه موضوعی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
زارع‍ی‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۵-
ح‍ی‍ات‍ی‌، زه‍ی‍ر، ۱۳۲۷-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه پایگاه های اطلاعاتی
حیاتی ، زهیر، ۱۳۲۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۸۸۹۷۹۵۶۱،آدرس ناشر :تهران - خیابان فتحی شقاقی - پلاک ۶۱ - واحد۳ کتابدار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹/۷۶/‌پ۲،‌ح۸۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آمار استنباطی در روان شناسی ( به زبان ساده )همراه با SSPS وSOMA
زارعی ، حیدرعلی ، ۱۳۵۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۸۲۰۴۰داخلی ۲۳ ،آدرس ناشر :تهران O بلوار کشاورز - نبش 61 آذر شماره 292 کتاب ارجمند، ارجمند   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۲‬,‭ز۲۴ر۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک