مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‍ات‍ارخ‍ن‍دان‌
پدیدآور : س‍اع‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۰۴۰۱
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌س۱۷۷‌ت‌ف‍لا‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۱۸۸۲ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌