مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌
پدیدآور : ن‍ت‍س‍ل‍ی‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا، ۱۹۵۷ - م‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۹۲۹
رده دیویی : ‭۹۵۲‬/‭‌ن۲۸۶ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۲۲۲۷ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌