مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاپ‍ن‌، دی‍روز و ام‍روز
پدیدآور : رج‍ب‌ زاده‌، ه‍اش‍م‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۶۰۴۳
رده دیویی : ‭۹۵۲‬/‭ر ۳۶۸ ژ‬
موضوع : ژاپ‍ن‌- ت‍اری‍خ‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۶۴۷۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۱۳۳۰۲ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌