مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ژاک‌ دری‍دا
پدیدآور : روی‍ل‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
تاریخ انتشار : ۱۳۸۸
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۸۹۰۵
رده دیویی : ‭۱۹۴‬/‭د۵۱۹،/‌سرو‬
موضوع : دری‍دا، ژاک‌، ۱۹۳۰ - ۲۰۰۴ م‌. س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۹۱۸۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌