پایگاه کلیدواژه

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ -اورژان‍س‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ -خ‍دم‍ات‌ اورژان‍س‌
داروه‍ا -س‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍وپ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
ح‍س‍ن‌، ن‍اص‍رب‍وک‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دار ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسمومیت به وسیله داروهای شیمیایی
کوپر، پیتر ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۱۴‬,‭‌ک۷۶۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المعالجه =معالجه >الاسعافیه للتسممات
حسن ، ناصربوکلی ؛  دمشق دار الثقافه العربیه   ، ۱۹۸۸م =۱۴۰۸ق
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۹۵۱‬,‭‌ح۵۱۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اورژانس در ۵ دقیقه :مسمومیت ها و بیماری های محیطی
تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۵‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا‌ن۹۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک