مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : آب‌خ‍وددرم‍ان‍ی‌ ب‍ا آب‌
پدیدآور : ب‍ات‍م‍ان‍ق‍ل‍ی‍چ‌، ف‍ری‍دون‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۸۲۱
رده دیویی : ‭۶۱۵‬/‭۸۵۳‬/‭‌ب۱۳۵آ‬
موضوع : آب‌ درم‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۷۲۱۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۱۸۱۹ 7 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۵۲۰۲۲ 6 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌