مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا آن‌ ش‍ق‍ای‍ق‍ی‍م‌
پدیدآور : م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۴۹۳۵
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌م۳۵۲‌م‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۱۱۷۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌