مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا ب‍ع‍د ال‍لام‍ن‍ت‍م‍ی‌" ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ال‍م‍س‍ت‍ق‍ب‍ل‌"
پدیدآور : وی‍ل‍س‍ون‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۶۹۲۳
رده دیویی : ‭۱۲۸‬/‭و۷۳۲‌م‬
موضوع : زن‍دگ‍ی‌- م‍ن‍ش‍اء
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۱۹۳ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌