مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ک‍اپ‍ی‍ت‍ان‌ ک‍وک‌
پدیدآور : اس‍پ‍ری‌، آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۳۷۵۷
رده دیویی : ‭۹۱۴‬/‭۷۳۰۹۲،/۲۰۴‬/‭‌ک۸۳۹/‌س‌ف‍لا‬
موضوع : ک‍وک‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۷۷۹-۱۷۲۸
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۱۴۰۷ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌