مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زادال‍م‍س‍اف‍ری‍ن‌
پدیدآور : ن‍اص‍رخ‍س‍رو،۴۸۱-۳۹۴ ق‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۴۱۳۹
رده دیویی : ‭۱۸۹‬/‭۰۱‬/‭‌ن۱۶۴ز‬
موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۳۸۱۲ 2 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۸۱۳۱ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌