مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : آب‍روی‌ از دس‍ت‌ رف‍ت‍ه‌ ک‍ات‍ری‍ن‍ا ب‍ل‍وم‌
پدیدآور : ب‍ول‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۲۵۰۰۱
رده دیویی : ‭۸۳۳‬/‭۹۱۴‬/‭‌ب۷۸۴آ‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۳۱۳۵ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌