مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ک‍اب‍وس‌ ژن‍رال‌
پدیدآور : ن‍ج‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۰۹۳
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۳‬/‭۶۲‬/‭‌ن۳۲۱‌ک‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۷۰۲۰ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌