مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : آب‌ در س‍م‍اور ک‍ه‍ن‍ه‌ :گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار
پدیدآور : ه‍رات‍ی‌، س‍ل‍م‍ان‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۵۰۰۱
رده دیویی : ‭۸ا‍ف۱‬/‭۶۲‬/‭‌ه۴۷۵آ‬
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۹۲۷۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌