مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : زاد ال‍س‍ال‍ک‌ ی‍ا ت‍وش‍ه‌ س‍ال‍ک‍ان‌، ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌
پدیدآور : ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۰۱
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۶‬/‭‌ف۹۷۴ز‬
موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۰۹۷۹ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۹۵۳۵۶ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۰۲۲۴۲ 1 ک‍اش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌(غ‍ی‍رق‍اب‍ل‌ام‍ان‍ت‌) موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌