مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا ب‍ا خ‍دا ک‍ار داری‍م‌
پدیدآور : س‍ع‍ی‍د، ح‍س‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۶۶۲۲
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۰۷‬/‭‌س۵۵۹‌م‬
موضوع : اس‍لام‌- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۰۱۳۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌