مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : چ‍ارل‍ز دی‍ک‍ن‍س‌
پدیدآور : ه‍اردوی‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۷۵۵
رده دیویی : ‭۸۲۳‬/‭۸‬/‭د۹۴۲/‌س ‌ه‬
موضوع : دی‍ک‍ن‍ز، چ‍ارل‍ز،۱۸۷۰-۱۸۱۲
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۰۷۶۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۳۵۳۴ 3 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۸۰۸۱۸ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌