مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ح‍اج‍ی‌ م‍راد
پدیدآور : ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۷۵۶۴
رده دیویی : ‭۹۸۱‬/‭۷۳۳‬/‭‌ت۸۶۶‌ح‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۵۵۷۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌