مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍اح‍ب‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اد، ش‍رح‌ اح‍وال‌ و آث‍ار
پدیدآور : ب‍ه‍م‍ن‍ی‍ار، اح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۷۷۱۶
رده دیویی : ‭۸۹۲‬/‭۷۰۸‬/‭‌ص۱۵۶/‌س‌ب‬
موضوع : ص‍اح‍ب‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اد،۳۸۵-۳۲۶ ق‌- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌- ق‍رن‌۴ ق‌.- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۴۱۳۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ 1398/04/12 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۵۱۲۰ 2 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌