مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍داء=داء >ال‍س‍ک‍ری‌ دل‍ی‍ل‌ م‍ری‍ض‌ ال‍س‍ک‍ری‌ ف‍ی‌ ال‍وق‍ای‍ه‌ و ال‍ع‍لاج‌
پدیدآور : ج‍ن‍ی‍د، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۷۴۹۱
رده دیویی : ‭۶۱۶‬/‭۴۶۲‬/‭‌ج۷۲۴‌ک‬
موضوع : دی‍اب‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۹۱۳ 1 ۱ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌