مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : م‍ا ب‍ع‍د ال‍ح‍ی‍اه‌
پدیدآور : وی‍ل‍س‍ون‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۵۸۸۷
رده دیویی : ‭۳۰۱‬/‭و۷۳۲‌م‬
موضوع : ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۱۰۸ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌