مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : <ال‍ص‍اب‍ئ‍ه‌ = ص‍اب‍ئ‍ه‌>ال‍م‍ن‍دائ‍ی‍ون‌
پدیدآور : دراوور، ل‍ی‍دی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۹۲۰۹
رده دیویی : ‭۲۹۹‬/‭۹۳۲‬/‭د۴۱۹‌ص‬
موضوع : ص‍اب‍ئ‍ی‍ن‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۴۶۵۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌