مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍اب‍ئ‍ی‍ن‌ راس‍ت‍ی‍ن‌
پدیدآور : ش‍ی‍رال‍ی‌، ع‍ادل‌
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۱۲۸۴
رده دیویی : ‭۲۹۹‬/‭۹۳۲‬/‭‌ش۹۴۹‌ص‌ف‍لا‬
موضوع : ص‍اب‍ئ‍ی‍ن‌/ص‍اب‍ئ‍ی‍ن‌ ح‍ران‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۵۴۳۶ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌