مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍اح‍ب‌ ح‍دائ‍ق‌ ب‍اغ‍ب‍ان‌ ف‍ق‍ه‌
پدیدآور : س‍پ‍اه‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۹۱
رده دیویی : ‭۲۹۷‬/‭۹۹۸‬/‭‌ب۳۳۴/‌س‌س‬
موضوع : ب‍ح‍ران‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،۱۱۸۶-۱۱۰۷ ق‌- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۰۳۸۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌