کتابخانه پردیس خواهران کتابخانه پردیس خواهران

معرفی کتابخانه پردیس خواهران دانشگاه کاشان

همزمان با تأسيس دانشکده پردیس خواهران از اواخر شهريور ماه 1391، کتابخانه دانشکده نیز با مجموعه اي از کتب خريداري شده و نيز تعدادي كتب اهدايي از دانشكده هاي علوم انساني و علوم پايه دانشگاه کاشان با هدف گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعه اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اساتید، در جهت تقویت برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده آغاز به كار نموده است. کتابخانه در بخش های مختلف (امانت، سازمان دهی منابع چاپی و کتابخانه دیجیتال) از نرم افزار جامع کتابخانه ای پارس آذرخش (digilib) استفاده می کند. طبقه بندی علوم در کتابخانه بر اساس نظام رده بندی دیویی است و در حال حاضر به صورت قفسه باز اداره مي شود. لازم به ذکر است مجموعه کتابخانه و سالن مطالعه در طبقه دوم دانشکده قرار دارد. کتابخانه پردیس خواهران با هدف افزايش هر چه بيشتر و كاربردي تر مجموعه ي خود، در كنار تهيه كتب جديد، آماده دريافت كتب اهدايي نیز مي باشد و ضمن سپاس از کليه افراد خيرخواهی که کتاب های خود را به کتابخانه اهداء می نمايند، جهت حفظ و ارتقای کیفی و کمی منابع خود، منابع اهدائی شما را با شرايط  زير می پذیرد:

1. با نيازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه مرتبط باشد.
2. روزآمد باشد
3.  تکراری نباشد (به علت کمبود فضا و نياز به منابع روزآمد، کتابخانه از پذيرش نسخه های تکراری بیش از ظرفیت لازم و ويرايش های قديمی اثر معذور است(.

4. از لحاظ فيزيکی در شرايط مطلوبی باشد (پارگی، خط خوردگی، حاشيه نويسی، فرسودگی و ... نداشته باشد(.

آمار منابع کتابخانه:

کتاب فارسی: حدود 10.000 نسخه

کتاب لاتین: حدود 800 نسخه

نشریه (اکثرا اهدایی): حدود 120 عنوان

پایان نامه (اکثرا اهدایی): 300 نسخه

لوح فشرده: 160 عنوان

          صمیمانه منتظر گام های سبزتان هستیم تا پلکان رشد و بالندگی شما را فراهم آوریم