پایگاه الکترونیک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د .ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ .ع‍ه‍د ج‍دی‍د و ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
ع‍ی‍س‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
زب‍ور داود
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است
کتاب مقدس .فارسی ؛  ایران انجمن کتاب مقدس ایران   ، ۱۱۸۳
شماره راهنما: ‭۲۲۰‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ک۳۷۶‌ک‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبور داود
تهران انجمن کتاب مقدس ایران   ، ۱۳۶۱-۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۹۶‬,‭۱‬,‭ز۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عیسی بن مریم :از انجیل شریف
تهران انجمن کتاب مقدس ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۲۳۲‬,‭۹۰۱‬,‭‌ع۹۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انجیل شریف یا عهد جدید
تهران انجمن کتاب مقدس ایران   ، ۱۹۸۶م =۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۲۵‬,‭ف‍ا/۵‬,‭‌ف‍لا‌ن۸۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک