مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ص‍اح‍ب‌ دن‍ی‍ا
پدیدآور : ورن‌، ژول‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۵۶۷۸
رده دیویی : ‭۸۴۳‬/‭۸‬/‭و۵۵۹‌ص‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۴۹۲۴ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌