مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : وا اس‍لام‍اه‌
پدیدآور : ب‍اک‍ث‍ی‍ر، ع‍ل‍ی‌اح‍م‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۱۳۵
رده دیویی : ‭۸۹۲‬/‭۷۳۶‬/‭‌ب۲۴۸و‬
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۸۷۷ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌