مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : واپ‍س‍ی‍ن‌ ش‍طح‍ی‍ات‌ ن‍ی‍چ‍ه‌
پدیدآور : ف‍ولادون‍د، ح‍ام‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۳۵۸۹۹
رده دیویی : ‭۱۹۳‬/‭‌ن۸۸۲/‌س‌فو‬
موضوع : ن‍ی‍چ‍ه‌، ف‍ری‍دری‍ش‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌، ۱۸۴۴ -۱۹۰۰ م‌.- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۱۱۲۵ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌