مرور الفبایی

  کتابخانه علوم انسانی  
عنوان : ت‌.س‌.ال‍ی‍وت‌ :ش‍اع‍را و ن‍اق‍دا و ک‍ات‍ب‍ا م‍س‍رح‍ی‍ا
پدیدآور : ال‍ی‍وت‌، ت‍ام‍س‌ اس‍ت‍رن‍ز
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۰۱۱۹
رده دیویی : ‭۸۲۱‬/‭۹۱۲‬/‭‌ف‍لا۷۵۹،/‌س‌ف‬
موضوع : ال‍ی‍وت‌، ت‍ام‍س‌ اس‍ت‍رن‍ز، ۱۸۸۸ -۱۹۶۵ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۰۰۷۱ 1 ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌