راهنمای ثبت نام در کتابخانه راهنمای ثبت نام در کتابخانه

با توجه:

برای ثبت نام در کتابخانه کارمندان می بایست در قسمت شماره کارت  شماره پرسنلی  را وارد کنند و  دانشجویان باید شماره دانشجویی را وارد کنند. 

عضویت در کتابخانه عضویت در کتابخانه

شما واردسیستم نشده اید یا در پورتال عضو نمی باشید . برای استفاده از این قسمت باید عضو پورتال و کتابخانه باشید.