راهنمای ثبت نام در کتابخانه راهنمای ثبت نام در کتابخانه

نکته 

 برای استفاده از امکانات کتابخانه شخصی، کاربر علاوه بر اینکه عضو پورتال گردید باید عضو کتابخانه مورد نظر نیز شده باشد.جهت اطلاع بیشتر وچگونگی عضویت به بخش عضویت در راهنمای کاربران مراجعه شود

راهنمای عضویت در پورتال وکتابخانه 

عضویت در کتابخانه عضویت در کتابخانه

شما واردسیستم نشده اید یا در پورتال عضو نمی باشید . برای استفاده از این قسمت باید عضو پورتال و کتابخانه باشید.